تلگرام بی تقصیر بود!

رد خبر کاهش ۰۷ درصدی فروش سينماها در هفته های اخير

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم-گروه سینمای ایران: شایعه کاهش 70 درصدی فروش سینماها در هفته های اخیر به دلیل تجمعات مردمی و در ادامه آن فیلتر برخی شبکه های اجتماعی همچون تلگرام و اینستاگرام،رد شد.

دپارتمان توسعه سینمای جامعه صنفی تهیهکنندگان با بررسی آماری فروش هفتههای قبل از اعتراضات در ده سینمای پرفروش ایران و مقایسه آن با چهار روز نخست هفته گذشته، اعالم کرد میزان کاهش فروش در این سینماها حتی از 30 درصد نیز کمتر است.

این در حالی است که محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران اخیرا گفته بود: «آلودگی هوا و اعتراضهای اخیر موجب کاهش 70 درصدی فروش سینماها شده است». صحبتی که مورد استناد غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی،نماینده مردم رشت هم قرار گرفت تا او با بیان این که افت فروش سینماها از زمان فیلتر تلگرام نشان از میزان تاثیرگذاری این فضا در جامعه هنری به لحاظ اقتصادی دارد، بگوید: «به دلیل فیلتر تلگرام، هنرمندان تاکنون متحمل آسیبهای بسیار اقتصادی شدهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.