احیای مک دورماند در صحنه بازیگری

Bani Film - - سینمـا - منبع:

برای خیلی ها درخشش مجدد فرانسیس مک دورماند کهنه کار در فیلم «سه بیلبورد، بیرون ابینگ میسوری» از وقایع شگرف سال پایان یافته 2017 سینمای جهان به حساب می آید. مک دورماند البته در برخی فیلم های برادران کوئن که با یکی از آنها در دنیای واقعی زندگی اش وصلت کرده است. بازیهای خوبی را ارائه داده و برای یکی از آن فیلم ها («فارگو» محصول )1996 جایزه اسکار بهترین بازیگر سال را هم ربوده است اما در دو دهه اخیر به ندرت درخشش گذشته را داشته و تولد چند فرزند هم وقت او را مصروف امور و وظایف مادری کرده و از حجم حضور وی در فیلم های سینمایی کاسته بود.

«سه بیلبورد در ابینگ میسوری» این معادله را عوض کرده و او را به کسب جایزه گلدن گلوب برترین بازیگر دراماتیک سال نایل ساخته و بخت هایی را نیز برای او جهت کاندیدایی جایزه معتبر اسکار ایجاد کرده است. این در حالی است که از اولین مرتبه درخشش مک دورماند در عرصه سینما که با بازی وی در «خون ساده» کار سال 1984 برادران کوئن شکل گرفت، حدود 35 سال می گذرد.

از حق نباید گذشت که کیفیت جالب و داستان قدری متفاوت و کالس باالی «سه بیلبورد» و جوایز متعدد صید شده توسط این فیلم نیز در احیای مک دورماند پس از آن سالهای کم ثمری و دور بودن از مقابل چشم ها سهمی عمده داشته و همه این دستاوردها فقط محصول موقت بازیگری مک دورماند نیست که البته این قوت هم در جای خود اندک نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.