در دنیای آخرین روزهای قاهره

Bani Film - - سینمـا - منبع:

شرکت بیگ وورد پیکچرز آمریکا امتیاز پخش یک فیلم ساخته شده توسط تامر السید مصری به نام «آخرین روزهای شهر» را در سطح آمریکای شمالی خریداری کرده است. این فیلم که تهیه آن از سال 2011 و در بدو تکوین انقالب مصر و روی کار آمدن محمد مورسی اسالم گرا در این کشور آغاز شد ولی کامل شدن آن تا سال 2016 به درازا انجامید، نشانگر تالش های یک کارگردان است که می کوشد فضای شهر قاهره در آن سالهای سخت و پربرخورد و جریان محاکمه حسنی مبارک و قدرت گرفتن مورسی و سپس خلع و بازداشت وی را به تصویر بکشد و نشان بدهد که چطور فضای قاهره و گرایش های موجود در آن طی 6 سال اخیر دائما تغییر یافت و محیط پیرامونی مردم هر سال به شکلی متفاوت درآمد. تامر السید در این فیلم اولین مرتبه کارگردانی اش را تجربه کرده است اما فیلم در جشنواره سال پیش برلین جایزه موسوم به کالیگاری را گرفت و در چند فستیوال دیگر هم تحسین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.