گری اولدمن جایزه ای را گرفت که همه انتظارش را داشتند

Bani Film - - سینمـا - منبع:

جوایز معتبر گلدن گلوب را معموال مقدمه ای بر اسکار و فهرست نامزدها و فاتحان آن را نشانه ای از لیست هایی دانسته اند که در ارتباط با مجسمه های طالیی اسکار منتشر می شوند و در آن صورت باید به افرادی که نامزد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد دراماتیک امسال شده بودند، نگاهی جدی انداخت. آنها عبارت بودند از: تیموتی چاالمت که در فیلم «مرا با نام خودت صدا بزن» نمایش دور از انتظاری داشته، دانی یل دی لوییس که 4 ماه بعد از اعالم بازنشستگی در واپسین فیلم زندگی اش به نام «ریسمان خیالی» یک بازی حرفه ای تازه را ارائه داده است، تام هنکس که در 61 سالگی در فیلم «پست» به نقطه اوج کارش برگشته است، دنزل واشینگتن سیاهپوست و 62 ساله که در فیلمی به نام «رومن جی اسرایل اسکیو» تمامی بازیگران دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است و سرانجام گری اولدمن کهنه کار و بریتانیایی که بازی اش در رل وینستون چرچیل نخست وزیر ایام جنگ جهانی دوم بریتانیا در فیلم «تاریک ترین ساعت» به قدری قوی است که خیلی ها می گویند از حاال جوایز گلدن گلوب، اسکار و بافتا را ربوده است. این فقط یک تصور نبود و اولدمن با تصاحب گلدن گلوب در مراسم اهدای جوایز هفتاد و پنجمین دوره آن دورخیزش را به سوی اسکار کاملتر کرد و حاال بیش از هر زمانی امکان و توان رقبا برای ناکام کردن و جلوگیری از این فرآیند اندک به نظر می رسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.