«هیات مدیره» سریال نوروزی شبكه پنج شد

Bani Film - - تلویزیون -

مجموعه تلویزیونی «هیات مدیره» به كارگردانی مازیار میری در ایام نوروز از شبكه پنج سیما پخش میشود.

به گزارش رسيده، مجموعه تلويزيونی «هيات مديره» بناست در ايام نوروز از شبکه پنج به روی آنتن برود و از قسمت حدود 15 به بعد پخش ادامه آن به روال جدول پخش شبکه پنج ادامه دارد و تا ارديبهشت به طول خواهد انجاميد.

سريال «هيات مديره» روايتگر قصههای شهری است كه مردم جامعه ما به آن مبتال هستند. اين مشکالت و معضالت در بستری شيرين روايت شدهاند.

ادامه تصويربرداری اين سريال با حضوران حديث ميرامينی، احسان كرمی، اميررضادالوری، رابعه مدنی و اليکا عبدالرزاقی، ليلی رشيدی و زهرا داوود نژاد، كمنداميرسليمانی، رحيم نوروزی، فريد سجاد حسينی در غرب تهران ادامه دارد.

به تازگی مريم اميرجاللی و ثريا قاسمی جلوی دوربين مازيار ميری رفته اند و فريده سپاه منصور نيز كه ماه گذشته برای حضور در اين سريال قرارداد بست بازی خود را در اين سريال آغاز كرد.

سريال «هيات مديره» محصول شبکه پنج سيما و به تهيه كنندگی مهران رسام به زندگی زوج جوانی می پردازدكه با نقل مکان به ساختمانی جديد درگير اتفاقات تازه ای می شوند.

عوامل اين سريال تلويزيونی عبارتند از: تهيه كننده: مهران رسام، كارگردان: مازيار ميری، نويسنده: علی خودسيانی، جانشين تهيه كننده: مجيد پركار، عکاس: ارمغان رسام و مدير روابط عمومی: مهناز رحيمی دانش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.