شقایق فراهانی و عنایت بخشی به «هست و نیست» پیوستند

تصویربرداری سریال در نیمه راه

Bani Film - - تلویزیون -

تصویربرداری سریال «هست و نیست» به كارگردانی حسین سهیلیزاده و تهیهكنندگی محسن شایانفر كه از نیمه گذشته است، با اضافه شدن چند بازیگر جدید دیگر همچنان ادامه دارد.

به گزارش بانی فيلم، تصويربرداری سريال «هست و نيست» به كارگردانی حسين سهيلیزاده و تهيهكنندگی محسن شايانفر كه از روز پنجشنبه 0۲ مهر ماه در شهرك غرب به عنوان يكی از لوكيشنهای اصلی مجموعه كليد خورده بود به نيمه رسيد و برای ادامه كار بايگران جديدی به مجموعه اضافه شدند.

در تازهترين مراحل ساخت اين سريال، شقايق فراهانی و عنايت بخشی به سريال «هست و نيست» پيوستند تا در ادامه تصويربرداری مقابل دوربين رضا شيبانی قرار بگيرند.

آرمان موسیپور هم ساخت موسيقی «هست و نيست» را برعهده دارد و همزمان با تصويربرداری ساخت موسيقی اين مجموعه تلويزيونی را انجام میدهد.

از جمله بازيگران اين سريال فرهاد قائميان، حميدرضا پگاه، الهام پاوهنژاد، نگار عابدی، امير دژاكام، سولماز حصاری، نازنين كريمی، سيامك اطلسی، اكبر رحمتی، مرتضی علی آبادی،ايمان صراف و سياوش خيرابی هستند كه قرار است با معرفی چند چهره جوان و جديد مقابل دوربين رضا شيبانی قرار بگيرند.

مجموعه تلويزيونی «هست و نيست» يك ملودرام اجتماعی است و قصه آن براساس فيلمنامه اي از علی حدادی بوده و توسط نادر وحيد نگاشته شده و در 30 قسمت برای پخش از شبكه دو سيما ساخته میشود. در خالصه داستان اين سريال آمده است: گاهی بود و نبود و هست و نيست آدمها، به وسوسهای گره میخورد كه به سادگی باز نمیشود...!

طبق اعالم شبكه دو سيما سريال «هست و نيست» به كارگردانی حسين سهيلیزاده و تهيه كنندگی محسن شايانفر قرار است در ايام زمستان روی آنتن برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.