قدرداني كميته امداد از پخش برنامه«زنان قصه ما»

Bani Film - - تلویزیون -

رئیس كمیته امداد امام خمیني(ره) با ارسال نامهاي به رئیس رسانه ملي، ضمن قدرداني از پخش برنامه اثرگذار «زنان قصه ما» خواستار تولید و پخش دوره دوم این برنامه از شبكه پنج سیما شد.

به گزارش رسيده، سيدپرويز فتاح، رئيس كميته امداد امام خميني(ره) با ارسال نامهاي به دكتر علي عسكري، ضمن قدرداني از زحمات صداوسيما در پخش برنامه «زنان قصه ما» با موضوع كارآفريني و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، از مساعدت ايشان و همكاري رسانه ملي در انعكاس تصويري هنرمندانه و اميدبخش از موفقيت زنان سرپرست خانوار تحت حمايت اين نهاد، قدرداني كرد.

رئيس كميته امداد امام خميني(ره)در بخشي از اين نامه، بر حمايت اقتصادي و فرهنگي از زنان سرپرست خانوار، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و ارتقاء معيشت اين دست از خانوادهها، در راستاي سياستهاي كلي خانواده و تأكيدات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي) تأكيد كرد و نوشت: ضمن تشكر از مساعدت جنابعالي و همراهي همكاران رسانه ملي در فرهنگسازي براي ارتقاي منزلت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي مددجو، ازآنجاكه پرداختن به مقوله آسيبهاي اجتماعي و توانمندسازي زنان آسيبپذير از مأموريتهاي مشترك هر دو سازمان محسوب مي شود خواهشمند است دستور فرمائيد دوره دوم برنامه «زنان قصه ما» همانند دوره اول از شبكه پنج سيما پخش گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.