شبکه چهار مخاطبانش را به «مهمان خانه» دعوت می كند

Bani Film - - تلویزیون -

مجله ظهرگاهی «مهمان خانه» كاری از گروه اجتماعی شبكه چهار سیما است كه با بخش های متنوع و كارشناسان متخصص هر روز ساعت 14:30 به صورت زنده با اجرای امیرحسین مدرس روی آنتن می رود.

به گزارش رسيده، «مهمان خانه» به تهيه كنندگی سيدمحمدرضا ضرغامی و اجرای امير حسين مدرس در گروه اجتماعی شبكه چهار سيما تهيه و توليد می شود.

اين برنامه از 14 بخش متنوع با عناوين كتاب خانه، تماشاخانه، داروخانه، حكيم خانه، مطبخ خانه، مسافرخانه، آئينه خانه، مكتب خانه، گلخانه، چاپارخانه، كارخانه، نگارخانه، سقاخانه و عمارت خانه تشكيل شده است و هر روز ساعت 14:30 به صورت زنده از اين شبكه پخش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.