رد شایعات درباره آماده نبودن «به وقت شام»

Bani Film - - تلویزیون -

تهیه کننده «به وقت شام» شایعات درباره آماده نبودن این فیلم را رد کرد. محمد خزاعی تهیه کننده «به وقت شام» در گفتگو با خبرنگار نقد سینما درباره آخرین وضعیت فنی فیلم گفت: قطعا اولین نمایش «به وقت شام» در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. این روزها مراحل فنی فیلم در حال انجام است، ضبط موسیقی به پایان رسیده و تنها بخشی از جلوه های ویژه فیلم در حال انجام است.

وی ضمن رد خبر آماده نشدن فیلم ابراهیم حاتمی کیا تا زمان جشنواره به دلیل حجم باالی جلوه های ویژه، تاکید کرد: تنها ۳ دقیقه از جلوه های ویژه فیلم مورد اصالح قرار گرفته است که این موضوع نیز در حال انجام است و قطعا فیلم در موعد مقرر به جشنواره فجر تحویل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.