سقوط آزاد برای نوکیا

Byte - - News -

سال ۱۰۰۲ میالدی بود که سود نوکیا بعد از آنکه عنوان پرفروشترین تولید کننده موبایل در دنیا را به خود اختصاص داد، افتی قابل توجه پیدا کرد. البته این مسئله در وهله نخست به رکود کلی بازار موبایل باز میگشت و این بدبیاری ظاهرا عمر کوتاهی داشت اما سه سال بعد یعنی در سال 4۰۰۲، با وجود آنکه نوکیا 35 درصد از سهم بازار جهانی موبایل را در اختیار داشت و همچنان پیشتاز بود، مدیران آن از کاهش تدریجی سهم بازارشان خبر دادند. سکته دوم در سال 7۰۰۲ رخ داد، یعنی زمانی که این شرکت مجبور شد 46 میلیون باتری موبایل معیوب را از سطح بازار جمع آوری کند. بدتر از همه اینکه باتریهای یاد شده در سالهای 5۰۰۲ تا پایان 6۰۰۲ در طیف وسیعی از محصوالت نوکیا مورد استفاده قرار گرفته بودند و این یعنی بخش انبوهی از محصوالت این شرکت تحت تاثیر این اتفاق قرار میگرفتند. در سال ۸۰۰۲ میالدی، یعنی همان سالی که نسخه ۰/۱ اندروید معرفی شد، سود سه ماهه سوم نوکیا نیز افتی سی درصدی پیدا کرد و ۱/3 درصد از فروشش هم کم شد. در مقابل اما، آیفون فروش بسیار خوبی را تجربه میکرد که در همان بازه برابر با ۰33 درصد عنوان شد. در سال 9۰۰۲ میالدی، نوکیا ۰۰7۱ نفر از نیروهای خود در سرتاسر دنیا را اخراج کرد و چندی بعد، مدیران آن تایید کردند که اندکی دیر به تغییرات بازار واکنش نشان دادهاند و به همین خاطر بوده که نامهایی نظیر اپل و بلک بری آنها را جا گذاشتهاند و تازه واردهایی مانند سامسونگ، اچتیسی و الجی توانستهاند بر کسب و کار آنها اثر بگذارند. یک سال بعد استیون ایلوپ که پیشتر مدیریت واحد نرم افزارهای کاری مایکروسافت را بر عهده داشت به عنوان مدیرعامل تازه نوکیا منصوب شد. او همچنین نخستین مدیر غیرفنالندی نوکیا به شمار میرفت. با وجود آنکه سود این کمپانی در سال ۰۱۰۲ روندی اندک صعودی به خود گرفته بود، حذف موقعیتهای شغلی و اخراجها در آن همچنان ادامه داشت. ایلوپ اما به خاطر سخنرانی تندی که سال ۱۱۰۲ برای کارکنان نوکیا انجام داد به شهرت رسید. او در صحبتهایش جایگاه شرکت در بازار را با مردی مقایسه کرد که روی یک سکوی در حال سوختن ایستاده است. در واقع منظورش این بود که اوضاع شرکت مرتب در حال بدتر شدن است. نوکیا که خروج از بحران برایش به آرزویی بدل شده بود و توان رقابت با حریفان قدرش را نداشت چندی بعد از همکاری استراتژیکش با غول نرم افزاری دنیا یعنی مایکروسافت خبر داد که به موجب آن توافق بنا شد نوکیا ویندوز فون را به عنوان سیستم عامل اصلی در تلفنهای همراه تولیدیاش مورد استفاده قرار دهد. به دنبال انتشار این خبر، شایعه شد که مایکروسافت در حال مذاکره برای خرید کمپانی فنالندی است. با این همه، در آن برهه، ایلوپ آن شایعات را «بیپایه و اساس» خواند. در عین حال در سه ماهه دوم سال ۱۱۰۲، اپل جایگاه نخست از نظر میزان فروش اسمارت فون را به خود اختصاص داد و نوکیا را به کناری راند. اولین میوههای همکاری مایکروسافت و نوکیا لومیا ۰۰۸ و لومیا ۰۱7 بودند که در سال ۰۱۰۲ میالدی از راه رسیدند و به ترتیب به بازار محصوالت پرچمدار و اقتصادی عرضه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.