به دخت

با ادبیات و هنر در حوزه زنان بیشتر آشنا شوید

Byte - - News -

به مناسبت فرا رسیدن روز زن، اولین لینکدونی این هفته را به یک پایگاه تخصصی در حوزه زنان و دختران اختصاص در وب سایت به دخت از اخبار برگزیده و ویژه زنان مطلع شده، به مطالعه داستان، داستانک، شعر، نمایشنامه و کتاب های مختلف پرداخته و در جریان پرسشها و پاسخهای حقوقی، روان شناسی، مذهبی و پزشکی در امور زنان قرار خواهید

همچنین این وب سایت تخصصی شامل بخش های مختلف فرهنگی در زمینه های تاریخ، مذهبی، نقد فیلم و هنر ضمن اینکه مقاالتی در موضوعات تربیتی، طب اسامی، ورزشی و پزشکی نیز در این وب سایت گنجانده شده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.