خبربازی داستانی عمیق به همراه فضاسازی زیبا

آتشبان

Byte - - News -

بازیهای ساخته شده توسط تیمها و استودیوهای مستقل بازیسازی بسیار ارزشمند هستند چرا که با عشق و عاقه زیاد و با امکاناتکم و در شرایط سخت ساخته میشوند اما پر از خاقیت و گیمپلیهای نوآورانه

هستند.یکیازاینبازیها،بازی بود firewatch کهتوسطاستودیومستقل ساخته ‪campto santo‬ شد و با استقبال زیادی مواجه شد. شاید مهمترین قسمت این بازی مربوط به داستان و نحوه روایت آن

باشد. یاهمانآتشبانازآنبازیهایی Firewatch است که با داستان و روایت منحصر به فردش شما را مجذوب خود میکند. قبل از این که بخواهیم در مورد بازی توضیح دهیم باید بگوییم که اگر شما از آن دسته افرادی هستید که دموهای بازیها را رد میکنید و دوست دارید بدون درگیری فکری خودتان را سرگرم کنید سراغ این بازی نروید. آتشبان یک روایت عمیق و شاید تا حدی فلسفی است که در بدنه یک بازی قرار گرفته تا حس همذات پنداری شما را تقویت کند. آتشبان مثل یک رمان است که شما در نقش اول آن بازی میکنید و دنیای اطراف را به چشم میبینید. همین جا بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که تصویرسازی بازی با توجه به اینکه کار یک استودیوی مستقل است بسیار عالی و با کیفیت انجام شده، به خصوص در زمینه نورپردازی که بسیار طبیعی و زیبا صورت گرفته. در بازی آتشبان همه چیز کاما طبیعی است و شما مثل یک ابرقهرمان که نیروهای خارقالعاده و زیادی دارد و یک تنه میتواند حریف دهها و صدها دشمن شود، نیستید بلکه شما در نقش یک فرد معمولی به نام هنری بازی میکنید که شغل آتشبانی در جنگل شوشونی واقع در ایالت وایومینگ را میپذیرد و وظیفه دارد تا با گشت در جنگل و مشاهده موارد مشکوک آنها را گزارش کند. داستان بازی در سال 1989 و بعد از اتفاقات مربوط به آتش سوزی یک سال قبل از آن یعنی 1988 در جنگل یلو استون، اتفاق میافتد. هنری در تمام طول بازی با استفاده از یک بیسیم با دالیا که سرپرست واحدش است صحبت میکند و بسیاری از تصمیم هایی که شما باید در طول بازی بگیرید این است که به دالیا چه بگویید، البته که یکی از نقاط ضعف بازی هم همین است که تصمیمهای شما آنقدرها در روند داستانی بازی تفاوت ایجاد نمیکنند هر چند که روند داستانی بازی به خودی خود آنقدرها زیبا و درگیرکننده است که نباید یک تیم توسعهدهنده مستقل را با توجه به محدودیتهایی که با آن مواجه است به این خاطر سرزنش کرد در مورد داستان خوب این بازی همین بس که فیلمی هم براساس آن در حال ساخت میباشد و این برای یک استودیوی مستقل بازیسازی یک موفقیت چشمگیر است. هنری یک ماه پساز آغاز کارش به عنوان آتشبان متوجه اتفاقات عجیبی در اطرافش

میشود. سایهای را در جنگل میبیند و متوجه میشود که به اتاقک نگهبانی او دستبرد زده شده است. داستان با گم شدن چند بچه در جنگل ادامه مییابد و وقایعی پشت سر هم اتفاق میافتند که همه و همه در کنار هم داستانی را با ظرافتی خاص بیانمیکنند. فضای بازی و موسیقی آن بسیار مسحورکننده است، صداگذاری شخصیتها به بهترین نحو ممکن انجام شده است به طوریکه گاهی در حین بازی کردن ترس تنهایی در یک جنگل بزرگ و مرموز به شما منتقل میشود و هر لحظه منتظر وقوع یک اتفاق غیر منتظره هستید، انتقال این حس اضطراب به قدری موفق است کهگاه با این که میدانید این تنها یک بازی است میترسید به عقب برگردید و پشت سر خود را نگاه کنید! توجه داشته باشید که این یک بازی ترسناک نیست و هدف آن ایجاد ترس نیست اما محیط بازی به گونهای طراحی شده که حس تنهایی و ترسی که از قرار گرفتن در یک جنگل بزرگ به وجود میآید را به خوبی منتقل میکند. بازی با اینکه محیط نسبتا بزرگی دارد به خوبی لود میشود. استفاده از نقشه و قطبنما در بازی به صورت کاما طبیعی انجام میشود و جزئی از روند بازی محسوب میشود.شما میتوانید برای تهیه گزارش عکس تهیه کنید و از چیزهایی که در محیط پیدا میکنید، استفاده

نمایید. این بازی با استفاده از موتور بازیسازی یونیتی ساخته شده است و جوایز زیادی هم از آن خود کرده. اگر دوست دارید بدانید چهطور یک داستان خوب میتواند در ایجاد یک بازی موفق نقشآفرینی کند به شماتوصیهمیکنیمحتما راامتحانکنید. firewatch

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.