جمعیت سرخ

Byte - - NEWS -

با توجه به بالیای طبیعی زیادی که در کشور ما اتفاق میافتد و لزوم وجود جمعیت هالل احمر ، اولین لینکدونی این هفته را به وب ســایت جمعیت هالل احمر خراسان رضوی اختصاص دادهایم . وب سایت این سازمان شامل بخشهای مختلفی همچون درمانگاه ، داروخانه ، مرکز واکسیناسیون ، توانبخشی ، مرکز علمی کاربردی و ... میشود . همچنین در این وب سایت میتوانید از آخرین اخبار مرتبط با این سازمان مطلع از نشریه پیام هالل بهرهمند شده و از گالری تصاویر سایت دیدن کنید. معرفی معاونتهای مختلف سازمان ، آشنایی با شعب استانی ، آرشیو صوتی ، پوسترهای آموزشی و اینفوگرافی آموزشی از دیگر بخشهای این وب سایت میباشد .

www.rcs-khr.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.