زیبا ساز ویندوز

محیط ویندوز خود را شخصی و زیبا نمایید

Byte - - NEWS - حجم فایل : 48 مگابایت www.download.cnet.com

نرمافزار پیشــنهادی بعدی این هفته به زیبا سازی محیط ویندوز مربوط میشود.

‪Stardock WindowBlinds‬ نرمافــزاری کاربردی برای زیبا ســازی محیط ویندوز میباشــد که برای سیستم عامل ویندوز منتشر شده است. شاید شما هم از محیط ویندوز که با آن کار میکنید خسته شده باشید و بخواهید یک محیط دیگر و به دلخواه خود را در سیستم عامل ویندوز خود تجربه کنید تا از این خستگی که با یک محیط ویندوز ایجاد میشود نجات یابید. شما با کمک این نرمافزار میتوانید پوسته وینــدوز خود را به زیبایی تغییر دهید تا بتوانید یک محیط فوق العاده را به ســلیقه خود داشته باشید. همچنین شما به کمک این نرمافزار میتوانید شکل ظاهری تمام قســمتهای ویندوز را تغییر داده و از میان پوســتهها و تمهای فراوانی که در این برنامه وجود دارد یکی را به سلیقه خود انتخاب نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.