طراح سایت

یک قالب واکنش گرا و عالی درست کنید

Byte - - NEWS - حجم فایل : 366 مگابایت www.graphics-unleashed.com

آخرین پیشــنهاد این هفته نرمافزار طراحی ســایت کارول دراو میباشد. Corel

‪Website Creator‬ یکــی از جدیدترین و بهترین نرمافزارهای شــرکت کورل میباشــد که با اســتفاده از آن میتوانید صفحات وب را طراحی نمایید. با استفاده از این نرمافزار شــما میتوانید بدون دانش کد نویسی خاصی به درست کردن و طراحی کردن صفحــات وب بپردازید. این نرمافزار قدرتمند از PHP،‬ ، ‪HTML

‪XHTML، JavaScript‬ ...و پشــتیبانی میکند. شما در این نرمافزار میتوانید با دراپ و کشیدن اجسام مختلف در قســمت طراحی، به قالب خود طرح داده و یک قالب واکنش گرا و عالی درست کنید. اگر به دنبال نرمافزاری هستید که با استفاده از آن بتوانید صفحات وب را به صورت حرفهای و قدرتمند و به راحتی طراحی کنید، میتوانید به سراغ این نرمافزار محبوب بروید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.