سرعت خود در ویندوز را باال ببرید

Byte - - NEWS -

بسیاری از ما رایانههایی داریم که از سرعت باالیی برخوردارند اما شیوه عملکرد خودمان کند است و از سرعت و قدرت سیستم چندان بهرهای نمیبریم. در این پست قصد داریم روشهایی را آموزش دهیم که دانستن آنها میتواند سرعت شما را هنگام کار با رایانه افزایش دهد.

اطالع از مطالب درون فایلها بدون باز کردن آنها کافی است ابتدا پوشهای را که فایل درون آن است باز کنید، سپس را بزنید، با

Alt+p اینکار یک پنجره در سمت راست جدا میشود. حال فایلی را که میخواهید محتوای آن را ببینید انتخاب کنید، محتوا در پنجره سمت راست نمایش داده خواهد شد. به این طریق حتی میتوانید فایلهای عکس را بزرگ و به سرعت ببینید، یا فایلهای صوتی را بدون باز کردن مدیا پلیر به اجرا درآورید. اگر اندازه پنجره کوچک است با کشیدن خط جداکننده به سمت چپ، آنرا بزرگتر کنید.

سریع باز کردن پوشههایی که با آنها زیاد سروکار دارید کافیاسترویآیکون برروینوارابزارراستکلیککنید،

‪windows explorer‬ لیستی از پوشههایی که بیشتر از همه استفاده شدهاند نمایش داده میشود. حال همین عمل را روی آیکونهای دیگری که در نوار ابزار دیدهمیشوند، انجام دهید فهرستی از مواردی که پیش از این باز شده بود نمایش داده میشود. مثال صفحاتی که پیش از این در فایرفاکس دیده بودید میتوانید فهرستوار ببینید و سریع وارد آن شوید.

سریع به بخشهای مختلف رایانه بروید برای اینکار کافی است در پنجره استارت قسمتهای مد نظر خود را منویی کنید. روی نوار ابزار راست کلیک کرده، را بزنید، از باال به بخش properties رفته، رابزنید،درپنجرهبازشده،لیستبخشهای ‪Customize Start Menu‬ مختلفیکهدراستارتمنو موجودند،میبینید.مثال درحالتعادیبه Computer صورت تنظیماستآنرابه تغییردهید.این ‪display as menu display as link‬ کار باعث میشود آیکون در استارت منوی شما به صورت یک منو در Computer آید که میتوانید به راحتی به درایوهای مختلف بروید. اگر خواستید بخشهای دیگر را هم با همین شیوه میتوانید به صورت منو درآورید. مثال pictures، ...و music با منویی کردن آنها دسترسی به عکسها و فایلهای صوتی را تسریع میکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.