رتبه سایت

کلمات کلیدی وب سایت خود را اتوماتیک دریافت کنید

Byte - - News - www.link-assistant.com

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته را به برنامهای جهت افزایش رتبه ســایت اختصاص دادهایــم. ‪Rank Tracker Enterprise‬ نام نرم افزاری برای افزایش و رتبه سایت شما اســت. SEO مخفف جمله Optimization‬ Engine ‪Search میباشد که به معنی بهینه سازی برای موتورهای جستجو می باشد. بطور کلی وب ســایتهایی که باالترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدید کننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو بهدست می آورند. با استفاده از این نرم افزار میتوانید وضعیت سئو سایت خود را بهینه کرده و بهترین کلمات کلیدی را برای سایت خود دریافت نمایید. همچنین این نرمافزار به صورت اتوماتیک کلمات کلیدی تعریف شده برای وب سایت شما را شناسایی کرده و مورد آنالیز قرار میدهد.

حجم فایل : 257 مگابایت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.