چگونه پردازشها را تکثیر کنیم؟

Byte - - News -

بسیاری از برنامههایی که برای ویندوز هستند، طوری طراحی شدهاند که در آن واحد تنها میتوان یک نسخه از آن را باز کرد به عنوان مثال اگر شما نیاز داشته باشید که به صورت همزمان دو مدیا پلیر داشته باشید، چنین امکانی برایتان وجود نخواهد داشت. البته این مشکل بیشتر به نرم افزارهایی مربوط میشود که در هنگام نصب ویندوز، روی سیستم شما به صورت پیش فرض قرار میگیرند. ممکن است زمانی دهها پنجره از مرورگر باز باشد و یا این که پنجرههای متعددی از را باز کرده باشید اما در عمل همه این

Explorer.exe پنجرهها زیرمجموعه یک پردازش مشغول به کار هستند. وقتی مشغول مرور صفحات وب هستید، ممکن است با صفحاتی روبهرو شوید که مرورگر شما را به طور ناگهانی با مشکل روبهرو کند. در این شرایط باید مرورگر را کامال ببندید و از دیگر پنجرههای باز نیز چشمپوشی کنید. گاهی هم ممکن است همین اتفاقدرستزمانیبیفتدکهانبوهیازپنجرههای بازهستند

Explorer.exe و شما مشغول کپی یا جابهجا کردن یک پوشه یا فایل هستید. هر نوع اشکال در هر یک از پنجرهها، کار تمامی پنجرهها را با مشکل روبهرو میکند و در اصطالحهمهپنجرهها میشوند.دراینموردپنجرههای

‪ExNot Respond‬ حساسترند، چرا که در سیستمعامل ویندوز7، بسیاری از برنامهها plorer.exe در زیر مجموعه این پردازش سیستمی کار میکنند، یعنی کردن

‪End Task‬ میتواند برخی از برنامههای باز را نیز ببندد و کار چند ساعته شما Explorer.exe را در چشم بر هم زدنی به باد دهد. برای رفع این مشکل در ویندوز7 یک راه حل مناسب وجود دارد. شما میتوانید در هنگام باز کردن پنجرههای متعدد از برنامهها، پردازشهای جدید را فراخوانی کنید. برای انجام این کار کافی است دکمه شیفت صفحه کلید را نگه داشته و سپس روی برنامه کلیک کنید. در این صورت پنجره باز شده، پردازش کامال متفاوت و تازهای را آغاز میکند. در حالت معمولی شما نمیتوانید با کلیک روی آیکون برنامههایی که در نوار وظیفه قرار دارند، این کار را انجام دهید، چرا که کلیک کردن روی این دکمهها باعث مینیمایز و یا ماکسیمایز شدن برنامه میشود. دقت داشته باشید که باز کردن پردازشهای گوناگون از یک برنامه خاص همیشه کار مناسبی نیست، چرا که این کار باعث میشود بخشی از توان پردازنده و حافظه رم به پردازشهای تازه اختصاص یابد، اما اگر مشغول انجامکارهایحساسهستیدویاازیک ناگهانیآسیبزیادی

‪Not Respond‬ میبینید، حتما این کار را انجام دهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.