جنگ میان رباتها

Byte - - News - https://goo.gl/hn2F04

بــازی یکبازی ‪Ironkill: Robot Fighting Game‬ زیبا در سبک اکشن میباشد. این بازی از نظر گرافیکی بسیار زیبا طراحی شــده و افکتهای زیبا در بازی جلوه خاصی را به بازی میدهند. روباتهای مختلفی در بازی وجود دارد که هر کدام دارای قدرت و ســبک مبارزهای خاصی هستند، شما در جریان این بازی باید روبات خود را انتخاب و در مکانهای مختلف در جهان با روباتهای دیگر به مبارزه بپردازید. حالت گیم پلی بازی مشابه بازی تیکن میباشــد با این تفاوت که شما با برد در مسابقات ســکههایی دریافت میکنید و میتوانید قدرت و میزان تواناییهــای خود را ارتقــا دهید. اگــر از عالقهمندان بازیهای مبارزهای هستید این بازی را از دست ندهید. از جمله ویژگیهای بازی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: جمع آوری و ساخت روباتهای خود از آهن و فوالد سفر در سراسر جهان برای تبدیل شدن به قهرمان روباتی ارتقا و اصالح روباتهای خود برای آماده سازی در تیم استراتژیک برای رقابتهای بوکس استفاده از ضروبات قدرتی و انتقامی بلوکه کردن ضروبات سریع دشمن گرافیــک خیره کننده با جنــگ واقعی در محیطهای پویای خیره کننده برای دانلود نسخه اندروید این بازی میتوانید از لینک زیر استفادهکنید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.