پایگاه قرآنی

تلاوت قاریان بزرگ بین المللی را دانلود نمایید www.tahaquran.ir

Byte - - News -

لینکدونی سوم این هفته یک وب سایت قرآنی میباشد. پایگاه بزرگ قرآنی طه شامل بخشهای مختلف و متنوعی میباشد. در این وب سایت قرآنی میتوانید از آموزشهای قرائت، ترتیل، تجوید، صوت، اذان، مفاهیم صوت و ... بهرهمند شــده و تلاوت، ترتیل، ابتهــال قاریان بزرگ، نرمافزارهای قرآنی، تواشــیح و ... را دانلود نمایید. همچنین در این وب سایت قادر هستید به ســخنرانی علما گوش فرا داده، مقالات، احادیث، کتب و تفســیرهای قرآنی را مطالعه نموده و اخبار قرآنی و اخبار مذاهب را پیگیری نمایید. از دیگر بخشهای این وب ســایت میتوان به قرآن آنلاین طه، آپلود سنتر طه و انجمن طه اشاره کرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.