نصب فایل

فایلهای نصبی را به فایلهای ستاپ تبدیل کنید

Byte - - News -

پیشــنهاد نرمافزاری بعدی این هفته درباره ساخت فایلهای نصبی میباشد. Instal

‪lAware Studio Admin‬ یکی از بهترین نرمافزارها در زمینه ساخت فایلهای نصبی و یا همان ستاپ برای انواع سیســتمها میباشد. شما با استفاده از این نرمافزار قادر خواهید بود جمعی از فایلهایی را که میخواهید به فایل نصبی تبدیل کنید را به طور خیلی راحت به فایلهای ستاپ تبدیل نمایید. همچنین شما با استفاده از این نرمافزار میتوانید تنظیمات زیادی را در طی مراحل تبدیل فایل نصبی، بر روی آنها انجام دهید. ضمنا در این نرمافزار قابلیت وارد کردن فایلهای REG هم به طور کامل وجود دارد. امکان ساخت فایلهای نصبی به بهترین شکل ممکن، محیط کاربری ساده و پشتیبانی از سیستمهای ۶4 بیت و ۳۲ بیت برای تولید فایل نصبی از قابلیتهای مهم این نرمافزار میباشــد .

حجم فایل : ۵۲/۲ گیگابایت www.componentsource.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.