نکاتی آسان اما کلیدی در عکاسی

Byte - - News - رضا رهنمای مقدم

عکاسی هم علم است و هم هنر و مانند هر علم و هنری نیاز به تمرین و ممارست فراوانی دارد. در این هفته باز هم می خواهیم از اشتباهات رایج عکاس های تازه کار صحبت کنیم اشتباهاتی که شاید تشخیص آنها آنقدرها سخت نباشد اما دقت نکردن به آنها باعث میشود که هیچوقت نتوانید پیشرفت کنید. استفاده از رنگهای اشباع شده و غیرطبیعی گاهی میتواند به عکس کمک کند اما باید توجه داشته باشید که همیشه نباید عکسها را به گونهای پردازش کرد که رنگهایی غیرطبیعی و اشباع شده داشته باشند. شاید برای برخی عکسّهای سورئال و یا موضوعی خاص بتوان از این تکنیک در ادیت استفاده کرد اما همیشه این کار خوب نیست و در بیشتر مواقع باعث خراب شدن عکس میشود. متاسفانه عکاسّهای تازه کار و کسانی که آنقدرها با ادیت عکس آشنا نیستند با استفاده از نرمافزارهایی که ویرایشهای آماده دارند دست به ویرایش عکسها میزنند وسوسه میشوند تا رنگها را در اشباعترین حالات استفاده کنند. در نگاه اول رنگهای اشباع به نظر به زیبایی عکس میافزایند اما چون اصالت عکس را از بین میبرند باید مواظب بود و بیش از حد به ویرایش عکس نپرداخت نکته دیگر هم کالیبره نبودن مانیتور در زمان ویرایش عکس است. اگر زیاد عکاسی می کنید و کیفیت ویرایش عکس برای شما مهم است حتما از کالیبره بودن مانیتور خود اطمینان حاصل نمایید برای این کار بهتر است از سختافزارهای موجود برای این کار استفاده نمایید. گاهی عکسهای تار زیبا هستند اما قطعا خودتان هم میدانید که عکسی که با منظور و با فکر قبلی تار گرفته شده باشد بسیار متفاوت است با عکسی که به دلیل لرزش دست تار شده باشد. کنترل شارپنس عکس بسیار مهم است. بسیاری از عکاسهای تازه کار بدون دقت کافی به تنظیمات شروع به عکاسی کرده اما به نکاتی مانند سرعت شاتر دقت نمیکنند. بسیاری از عکاسهای تازه کار به یک نگاه سریع به پیش نمایش عکس در

LCD فکر میکنند شارپنس عکسشان خوب است در صورتیکه خیلی مواقع تاری عکس زمانی که در اندازه بزرگتر به آن دقت کنیم مشاهده میشود. عکاسان حرفهای بر روی این موضوع بسیار حساس هستند و بسیاری مواقع بعد از گرفتن عکس بر روی آن زوم کرده و با دقت زیادی آن را بررسی میکنند. عکسّهای بسیار زیادی هستند که از نظر عکاسان تازه کارهیچ مشکلی ندارند اما یک عکاس حرفهای وقتی به آن نگاه می کند متوجه لرزش و تار بودن آن میشود و این قضیه در چاپ عکس بسیار بیشتر خودش را نشان میدهد. استفاده از سه پایه و دقت به تنظیمات دوربین میتواند به شما در حل این مسئله کمک شایانی کند. شاید به نظرتان دستان شما لرزش بسیار کمی داشته باشند اما مطمئن باشید همیشه نمیتوانید به اندازه کافی به دستان خود اطمینان کنید . خب بارها در مورد کادر بندی و قانون یک سوم و اهمیت خطوط صحبت کردهایم اما باز هم تاکید میکنیم که در زمان عکاسی به سوژه و نحوه کادربندی آن به اندازه کافی دقت نمایید چرا که هر چقدر هم تجهیزات خوبی داشته باشید یک کادر بد باز هم بد است و عکس شما را خراب می کند. رابرت کاپا میگوید : اگر عکسهای شما آنقدر که میخواهید خوب نشدهاند، به اندازه کافی )به سوژه( نزدیک نبودهاید! هر چند که این سخن خیلی مبالغه آمیز است و دلایل زیادی برای خراب شدن یک عکس وجود دارد اما قطعا دور بودن از سوژه یکی از دلایل مهمی است که حتی گاهی عکاسهای حرفهای هم به آن توجه نمیکنند. درست است در عکاسیهایی مانند عکاسی حیات وحش و ... محدودیتّهایی وجود دارد اما به طور کل این قضیه که سوژه ما چیست و چرا داریم در آن محل خاص عکاسی میکنیم بسیار مهم است. به عنوان مثال دور شدن از سوژههای اصلی به این دلیل که همه چیز باید در کادر بیفتد مشکلی است که اکثر عکاسهای تازه کار با آن دست و پنجه نرم میکنند و در واقع سوژه را فدای محیط اطراف مینمایند به گونهای که دیگر آنچه که باید مرکز توجه باشد،مرکز توجه نیست همینجا هم بد نیست که از یکی از بزرگترین معضلات عکاسی افراد تازه کار یعنی عدم وجود سوژه در عکس صحبت کنیم. هر عکسی نیازمند وجود یک سوژه است. این که شما دوربین را به سمت یک منظره زیبا بگیرید کافی نیست. باید دقیقا بدانید و به این فکر کنید که عکس شما چه چیز را میخواهد نشان دهد و مرکز توجه آن کجاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.