پرسش و پاسخ همراه

Byte - - News -

دوســتان عزیز بایت؛ ســوالهاي خود را در زمینه تلفن همراه به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

ســلام بایت عزیز، اگر امکان دارد، نکاتــی را آموزش دهید تا با بکار گیری آنها بتوان تصاویر و ویدئوهای بهتری را با گوشــیهای هوشمند تهیه کرد.

هر چقدر هم گوشــی هوشمند شــما به دوربین قدرتمندی مجهز باشد، اگر برخی از نکات را رعایت نکنید نمیتوانید توسط آن ویدیوهای خوبی ضبط کنید. ۱. چندان به ویرایش ویدیو در آینده تکیه نکنید با وجود این که اپلیکیشنهای خوبی برای ویرایش ویدیو در اندروید، و دسکتاپ

iOS وجود دارند، اما بهتر است زیاد به آنها تکیه نکنید. حتی بهترین ویرایشگر ویدیو نیز نمیتوانــد نور کم، تاری تصاویر یا قطع و وصل صدا را به طور کامل جبران کند. اگر ویدیو را به خوبی ضبط نکنید، ناچار خواهید بود ســاعات زیادی را صرف ویرایش آن کنید و در نهایت هم تنها میتوانید تا حدی آن را بهبود بخشید. ۲. زمانی را صرف مطالعه تنظیمات دوربین کنید بســیار از دوربینها دارای تنظیمــات آماده Preset() هســتند. در نتیجه نیازی به تنظیمات ســخت و پیچیده نیست و میتوانید به آســانی از تنظیمات آماده استفاده کنید. تنها به شرطی که دفترچه راهنمای گوشی و بخش دوربین را مطالعه کرده و از این تنظیمات آماده آگاه شــوید. تنظیمات آماده به مدل دوربین شما بستگی دارند اما عموماً شامل تثبیت ویدیو، تنظیمات نور و... هستند. ۳. افقی فیلمبرداری کنید، نه عمودی یکی از اشــتباهات رایجی که حتی حرفهایها نیز به آن دچار میشــوند فیلمبرداری عمودی است. مطمئناً حالاتی وجود دارد که نیاز است به صورت عمودی فیلمبرداری کنیــد )به عنوان مثال هنگامی که قصد دارید از فردی به صورت تمامقد ویدیو ضبط کنید(، اما به جز این موارد فیلمبرداری عمودی قابل توجیه نیســت. به دست گرفتن عمودی گوشــی نه تنها برای ارســال پیام و مرور صفحات وب راحتتر و طبیعیتر است، بلکه برای فیلمبرداری نیز به همین گونه است. اما باید دقت کنید که ویدیویی که به طور عمودی فیلمبرداری شده است در دستگاههای بزرگتر نظیر مانیتور رایانه به خوبی پخش نمیشــود. صفحه نمایش رایانه، تلویزیون و... اصطلاحاً لنداسکیپ هســتند، نه پرتره و ویدیوهای عمودی از فضای موجود به طور مناســب اســتفاده نمیکنند و مقدار زیادی فضای استفادهنشده در اطراف باقی میگذارند. شما میتوانید ویرایشهایی را روی آن صورت دهید و تصاویر پشتزمینهای به محیط خالی اضافه کنید، اما همچنان این محیط یک محیط تلفشده محسوب میشود. ۴. از زوم به عنوان آخرین راه استفاده کنید زوم یا بزرگنمایی یک گزینه وسوسهانگیز برای بزرگ کردن ویدیو محسوب میشود اما معمولاً این اتفاق با کاهش کیفیت ویدیو همراه اســت. حتی بهترین دوربینهای گوشــیهای هوشمند نیز نمیتوانند به خوبی زوم را صورت دهند و در بهترین حالت یک ویدیوی تار در اختیار خواهید داشــت. اگر نیازمند یک تصویر جزئیتر هســتید بایستی به جای تکیه کردن به زوم خودتان به سوژه نزدیکتر شوید. ۵. تریپاد، لرزشگیر و ماونت را فراموش نکنید هنگامی که گوشی را در دست میگیرید دست شما نمیتواند به طور بینقصی عمل کند. اگر مایلید تاری ویدیو به جهت لرزش دســت را به طور کامل از بین ببرید، بهتر اســت یک تریپاد Tripod(،) لرزشگیر Stabilizer() یا ماونت Mount() خریداری کنید. برخی از این دســتگاهها ممکن است گران باشــند، اما موارد مقرون به صرفه آنها نیز موجود هستند. ۶. به صدا بیتوجه نباشید ویدیو ترکیبی از صدا و تصویر اســت. تصاویر بخش جذابتر کار هستند اما نباید به صدا بیتوجه بود. بســیار آزاردهنده است هنگامی که به صدای تکهتکهشده، کلمات گنگ و اصوات گوشخراش گوش میدهید. اگر امکان ضبط صدا به خوبی با دوربین مهیا نیست میتوانید از یک دوست برای ضبط جداگانه صدا کمک بگیرید. قطعاً این موضوع در کیفیت کلی ویدیوی شما تأثیر مثبت میگذارد.

ســلام بایت، من قصد خرید یک گوشی دست دوم را دارم، لطفا اعلام فرمایید که از نظر سخت افزاری چه نکاتی را باید قبل از خرید چک کنم؟ نخســتین و مهمترین چیزی که بایستی بررســی نمایید کیفیت سختافزار دستگاه اســت. قطعاً دوست ندارید گوشــی که خریداری میکنید یک دوربین خراب داشته باشــد یا بر روی صفحه نمایش آن پیکسل مرده به چشم بخورد. بررسی سختافزار دســتگاه با چشم نیز همواره عملی نیست و این امکان وجود دارد که متوجه بسیاری از مشــکلات نشوید. خوشبختانه هم برای سیستم اندروید و هم اپهایی وجود

iOS دارند که چکاپ ســختافزاری را به صورت خــودکار انجام میدهند. یکی از برترین ایناپها، اســتکهبرایسیستمعاملهایاندرویدو

‪iOS Phone Doctor Plus‬ موجود است. این اپلیکیشن بیش از این ۳۰ نوع تست بر روی آیتمهای سختافزاری و سنســورها انجام میدهد که شــامل مولتیتاچ، هدفون و میکروفون، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی و صفحه نمایش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.