گردشگری مجازی

با جاذبه های طبیعی و فرهنگی مناطق مختلف آشنا شوید

Byte - - News -

آغاز فصل گرما، با سفرهای تابستانی همراه است . بر همین اساس اولین لینکدونی این هفته را به موضوع گردشگری اختصاص دادهایم . در وب سایت همگردی شما با بهترین مقاصد ایرانگردی و جهانگردی آشنا شده و امکانات و استعدادهای گردشگری مناطق مختلف را خواهید شــناخت . همچنین در این وب سایت میتوانید از مجله سایت در موضوعهای گردشگری، فرهنگ و هنر، سبک زندگی، خبر، فناوری و تکنولوژی، مقاالت آموزشی و فیلم و عکس بهرهمند شوید . ضمن اینکه با جستجوی شهر مورد نظر خود قادر هستید از جاذبههای طبیعی، تفریحی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی آن منطقه مطلع شوید . www.hamgardi.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.