عجیب و غریب

شگفتی های دنیای پیرامون خود را بشناسید

Byte - - News -

پیشنهاد سوم این هفته درباره موضوعات عجیب و شگفت انگیز می باشد . در وب سایت عجیب ترین میتوانید با آدمهای عجیب آشنا شده، آمار جالب درباره شهرها و کشورها بهدســت آورده و جانوران و گیاهان شگفت انگیز را بشناسید . همچنین شما قادر هستید شگفتیها و عجایب گردشگری، ورزش، فضا و نجوم، تکنولوژی، پزشــکی، پارانرمال، هنر و ... را دنبال نمایید . از دیگر بخشهای این وب ســایت میتوان به مجسمههای شگفت انگیز، مکانهای جالب، وسایل نقلیه شگفت انگیز، عکسهای منتخب و برتر، رکوردهای گینس، حقایقی که نمیدانید، پرتره، ترینهای هر سال، امروز در تاریخ، بالیای طبیعی و فجایای انسانی اشاره کرد . www.ajibtarin.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.