محافظ فلش

Byte - - News -

از اتصال یو اس بی های غیر ایمن به سیستم جلوگیری نمایید اولین نرمافزار پیشــنهادی این هفته به برنامهای جهت غیر فعال ســازی USB اختصــاص دارد . ‪USB Disabler‬ نرمافزاری حرفهای در زمینه غیر فعال ســازی

USB میباشد . با انتخاب این نرمافزار کاربردی به راحتی میتوانید به فعال سازی و غیر فعال ســازی یا به عبارت دیگر دسترسی آسان به پورت های USB بر روی کامپیوتر خــود بپردازید . به کمک این نرمافــزار از اتصال فلش مموریها و فلش درایوهای غیر مطمئن و نا شــناخته به سیستم جلوگیری خواهید کرد . قطع استفاده از USB در شــبکه یکی از قابلیتهای مهم این نرمافزار به شمار میرود . همچنین این برنامه شما را قادر میســازد که فقط با چند کلیک ساده فایلهای برنامه را به یک دستگاه ذخیره ســاز قابل حمل منتقل نمایید . حداقل مصرف CPU و حافظه و همچنین عملکرد بســیار عالی سیستم شما با به کارگیری این نرمافزار امکان پذیر است . حجم فایل : 5 مگابایت www.majorgeeks.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.