خانه موسیقی

از جدیدترین اخبار موسیقی کشور مطلع شوید

Byte - - News -

آخرین وب ســایت لینکدونی این هفته در مورد موســیقی می باشد. در وب سایت خانه موســیقی ایران شــما می توانید ضمن اطالع از آخرین اخبار موسیقی ایران، مقاالت موسیقی را مطالعه کرده و از کتاب ها و آلبوم های موسیقی سایت بهره مند شــوید. همچنین در این وب سایت شما با کانون سازندگان ساز، کانون نوازندگان و خوانندگان ســنتی، پژوهشگران و ... آشنا شــده و آموزشگاه های مجاز موسیقی کشور را خواهید شناخت. فصلنامه، استودیوهای صدابرداری، زندگی نامه، کانون ها، گالری عکس، اخبار انتخابات، ناشران موسیقی، نوازندگان کالسیک، صدابرداران و خوانندگان کالسیک از دیگر بخش های این وب سایت می باشند . www.iranhmusic.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.