مبدل پروژه

فایل های پروژه را به صورت گروهی تبدیل کنید

Byte - - News -

آخرین نرم افزار پیشنهادی این هفته به برنامهای جهت تبدیل پروژههای VB.Net به سی شارپ اختصاص دارد. ‪VB.Net to C# Converter‬ نرم افزاری قدرتمند در زمینه تبدیل پروژههای VB.Net به ســی شــارپ میباشد. با این نرم افزار میتوانید کدهای ویژوال بیســیک را بدون هیچ مشکلی تبدیل نمایید. به کمک این نرم افزار حرفهای میتوانید، فقط با یک کلیک ســاده کد های نوشته شده به زبان

VB.Net را به C# تبدیل کنید. همچنین این برنامه قادر به تبدیل فایلهای گروهی نیز میباشــد. از ویژگیهای مهم این برنامه ساده بودن محیط کاربری آن میباشد. همین امر باعث میشــود که کاربران با محیط کار نرم افزار احساس راحتی کنند. ضمن اینکه هــر آنچه که در فرآیند تبدیل رخ دهد، گــزارش جامع و دقیقی از آن فرآیند در دسترس کاربر قرار داده میشود. حجم فایل : 11 مگابایت www.developerfusion.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.