لپتاپی سبک برای «دل» دوستان

Byte - - News -

دل شاید در مسابقه سبکترین آلترابوکهای 13 اینچی رقابت را به برخی شــرکتها مانند لنوو واگذار کرده باشد، اما احتماال بتواند محصول جدیدش را یکی از کوچکترین دســتگاههای 13 اینچی بازار بنامد. ایــن کمپانی ورژن جدیــدی از الترابوکهای 13 اینچــی خود را ارائه

XPS کرده که به لطف حاشــیه دور صفحه نمایش بسیار کم آن بــه اندازه یک لپتاپ 11 یــا 12 اینچی جمع و جور شده است. اگر آن را باالی یک لپتاپ مک بوک ایر 13 اینچی اپل بگذارید، فضای خالی زیادی چه در طول و چه در عرض وجود خواهد داشت. این اتفاق بدین دلیل است که مکبوک ایرها و بســیاری از آلترابوکهای بازار دارای حاشیه دور صفحه نمایش ضخیمی هستند، در حالی که حاشیهدورصفحهنمایش بسیارباریکبودهو

‪XPS 13‬ حتی میتوان لقب صفحه نمایش بدون حاشیه را به آن داد! هرچند که نداشتن حاشیه در باالی صفحه نمایش باعث شده فضایی برای قرارگیری وبکم وجود نداشته باشد و به ناچار وبکم به حاشیه پایینی صفحه نمایش منتقل شده و تا حدودی کارایی خود را از دســت داده است. عالوه بر کوچکیووزن1/1کیلوگرمی، جدیدازبسیاری

‪XPS 13‬ جهات شبیه به مدل قبلی طراحی شده است. این لپتاپ همچنین همان توقعی که از مشخصات سخت افزاری یک پرچمدار 2015 خواهید داشت را در خود دارد. پردازنده آن به نسلششمپردازندههای اینتلبهنام

‪Skylake Core i7‬ مجهز شــده و دارای صفحه نمایش غیرلمســی با پنل ،IPS روکش مات و رزولوشــن تصویــر برابر با

QHD پیکســل و روشــنایی 00۴ نیت دارد. به 3200x1800 گفته شــرکت دل، این محصول عمر باتری بیشــتر از 10 ســاعته دارد که ادعایی بزرگ محســوب میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.