دنیای نوجوانی

جدیدترین علوم و فناوری های علمی را بشناسید

Byte - - NEWS -

لینکدونی ســوم این هفته یک نشــریه اینترنتی مخصوص نوجوانان می باشد . در مجله اینترنتی نوجوان ها می توانید کاردســتی، زبان انگلیسی و عکاسی را آموزش دیده، به مطالعه کتب، قصه های آسمانی، مصاحبه و شعر نشسته و از مباحث سینما، موسیقی و هنرکده برخوردار شوید . همچنین در این نشریه اخبار روز، علم و فناوری، بهداشــت، سالمت و دانستنی ها و شگفتی ها در اختیار شما بوده و قادر خواهید بود با نویسندگان و خبرنگاران جوان آشنا شده و به بازی های آنالین بپردازید . مشاوره های مذهبی، تربیتی، روانشناســی، تحصیلی و تغذیه از دیگر بخش های این وب سایت می باشد . www.nojavanha.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.