مشاور تحصیلی

از مشاوره های آموزشی تخصصی بهره مند شوید

Byte - - News -

لینکدونی بعدی این هفته درباره یک ســایت تحصیلی و آموزشی در زمینه مشاوره می باشد. سامانه صدای مشاور تحصیلی به عنوان مرکز مشاوره تحصیلی و آموزشی تلفنی مکانی برای پاســخگویی به سواالت رایج درســی دانش آموزان می باشد. در این مرکز تلفنی دانش آموزان می توانند در موضوعات انتخاب رشــته، انتخاب مدرســه، المپیاد، نظام وظیفه، تیزهوشان، کنکور، دانشــگاهی، کارشناسی ارشد، دکتری، منابع آزمون ها، زبان های خارجه، بورســیه، مقاله و پایان نامه از ســایت مشاوره بگیرند. همچنین آشــنایی با مشاوران سایت، نظرسنجی و معرفی خدمات سایت، بخش های دیگر این وب سایت را تشکیل می دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.