ویرایش ایمیج

فایل ایمیج را روی با سرعت های متفاوت رایت کنید

Byte - - News -

پیشــنهاد نرمافزاری بعدی این هفتــه درباره رایت و ویرایــش فایلهای ایمیج میباشــد. ‪UltraISO Premium‬ نرم افزاری بســیار کامل برای رایت، تهیه و ویرایش فایلهای ایمیج مانند bin و iso میباشــد. بــه کمک این نرمافزار به راحتی هرچــه تمامتر میتوانید از انواع لوحهای فشــرده cd‬ و ‪dvd فایل ایمیج تهیه کنید تا دقیقا مشابه یک لوح فشرده را در اختیار داشته باشید و سپس با همین نرمافزار میتوانید آن فایل ایمیج را روی لوحهای فشــرده با سرعتهای متفاوت رایت کنید. همانطور که ذکر شــد این نرمافزار توانایی ویرایش فایلهای ایمیج را نیز داراست و میتواند به راحتی فایلهای ایمیج را از حالت ایمیج خارج سازد یا به آنها فایل اضافه و کم کند و محتویات داخل را را ویرایش نماید. از دیگر قابلیتهای این نرمافزار رایت لوحهای فشــرده bootable میباشد. همچنین قابلیت اصلی دیگــر نرمافزار تهیه فایلهای ایمیج از محتویات داخل هارد دیســک میباشــد.

حجم فایل: 4 مگابایت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.