بهینه ساز حافظه

افزایش سرعت سیستم با آزاد سازی فضاهای خالی

Byte - - News -

آخرین پیشنهاد این هفته به نرمافزار بهینه ساز حافظه اختصاص دارد. نرمافزار

perRam ابزاری قدرتمند در زمینه بهینه سازی حافظه و افزایش سرعت سیستم با آزاد سازی فضاهای خالی هدر رفته حافظه کامپیوتر میباشد. همچنین این نرمافزار موجب هیچ تغییری در سخت افزار شما و خصوصیات آن نمیشود و کار کردن و تنظیم نمودن برنامه بسیار ساده است. همیشه مقداری از توانایی رم بدون استفاده میماند که این نرمافزار با تقسیم وظایف سعی میکند بیشترین استفاده را از رم داشته باشد تا هیچ فضای هدر رفتهای وجود نداشته باشد. با آنالیزهایی که این نرمافزار انجام میدهد مقدار فضایی که در حال هدر رفتن اســت پیدا می شــود و همین فضاهای بدون اســتفاده میتواند سرعت سیستم شــما را تا حد قابل قبولی افزایش بدهد.

حجم فایل : 6/4 مگابایت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.