کاله گشاد بر سر صنعت لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

کم رنگ شدن نظارت های کیفیتی باعث رشد شرکت هایی شد که بجای تولید محصول با کیفیت راه های دیگری را برای شناساندن محصولخوددربازار، انتخابمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.