همسراعظم طالقانی درگذشت

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مرتضــی اقتصاد، همســر اعظم طالقانــی دارفانــی را وداع گفت. به گزارش ایلنا، مرتضی اقتصاد اولین اســتاندار دولت موقت در استان ســمنان و کاندیدای اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در ســمنان، چهارشنبه شب در سن ۳۸ سالگی درگذشت. شهیندخت موالوردی دســتیار ویــژه رئیسجمهوری در امور حقوق شــهروندی، علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و جمعیت زنان مسلمان نواندیش، در پیام های جداگانه درگذشت همسر اعظم طالقانی را به وی تسلیت گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.