عرضه یوتیوب شبانه برای سیستم عامل iOS

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

یوتیوب تم تاریک و حالت شـــبانه را به اپلیکیشـــنهای تلفن همراه با سیستم عامل iOS اضافه و اعالم کرد که این حالت به گوشـــیهای اندرویدی نیز افزوده خواهد شـــد. بهگزارش ایســـنا، ، شـــبکه اجتماعی یوتیوب که حالت شبانه و تم تاریک مشـــکی را سال گذشـــته به دســـکتاپ خود افزود؛ حاال تصمیم گرفته اســـت که این تم را به اپلیکیشنهای موبایلی خود نیز بیفزاید. یوتیوب در ابتدا حالت ‪Night mode‬ را به گوشـــیهای آیفون و سیستم عامل iOS اضافه کرده و اعالم کرده است که بزودی و در آینده نزدیک میخواهد آن را برای گوشیهای اندرویدینیزارائهکند.کاربرانبرایفعالسازیاینحالتتاریک،بایدتنها روی آیکون حساب کاربری »account« کلیک کنند، به تنظیمات رفته و گزینه dark« »theme را انتخاب کنند و از ظاهر جدیدی که برایشان نمایش پیدا میکند، لذت ببرند. سال گذشـــته که یوتیوب این حالت و تم را به اپلیکیشن دسکتاپ خود افزود، خواهان بســـیاری پیدا کرد و تعداد کثیری از کاربران این شبکه اجتماعی از آن درخواست کردند که برای گوشیهای موبایل نیز آن را ارائه دهد.همانطور که از نام حالت شـــبانه و تاریک گویاســـت، این تم برای آن دسته از افرادی که با حالت خودکار و معمول شبکههای اجتماعی که پس زمینه سفید و روشنی دارد، مشکل دارند، بسیار کاربردی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.