سرقت مسلحانه 4 کیلو طال

Iran Newspaper - - حوادث -

گروه حوادث/ سارقان مسلح نقابدار که کیف حامل 4 کیلو طال را به سرقت برده بودند تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، هفته گذشته چهار مرد نقاب دار درحالی که کلتی در دست داشتند یک خودروی «ون»، را در عوارضی تهران-قم متوقف کرده و کیف حاوی چهارکیلو طالی یکی ازمسافران را با تهدید به سرقت برده و متواری شدند. در بررسیها مشخص شد مرد میانسال که برای خرید طال از اصفهان به تهران آمده بود، هدف سرقت دزدان مسلح قرار گرفته است. به دنبال این سرقت، تحقیقات تخصصی برای دستگیری مردان مسلح آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.