مارسلو: تسليم نميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مارســلو، مدافع رئــال مادريد پس از پيــروزي 3 بر 2 در خانه ويارئال درباره اين بازي صحبت كرده اســت: «ما ميدانستيم كه نميتوانيم تسليم شويم. ما فشار مهمي روي دروازه حريــف آورديم و به لطف همه آنهايــي كــه دويدند و ســخت جنگيدند، توانستيم پيروز شويم. ما مقابل تيمي بزرگ بازي كرديم. بازي آسان ديگر وجود ندارد. ما فكر نميكرديم كه دو گل دريافت كنيم اما بايد تلاشهاي آنها را ديد.»

به نظر مارســلو، برد 2 بر يك بارسلونا در خانه اتلتيكو تاثيري روي رئال نگذاشت: «نه، مــا همه تحت فشــار زيــادي بازي ميكنيــم، وقتي ديگران در بازيهايشــان پيروز ميشوند هم چيزي عوض نميشود. آنهايي كه بهعنوان بازيكن جانشــين وارد ميدان شــدند )ايســكو و موراتا( هم عالي بازي كردند.»

لاليگا

سه شنبه 10 اسفند رئال سوسيداد...................................................................................................... ايبار مالاگا........................................................................................................ رئال بتيس والنسيا.............................................................................................................. لگانس

چهارشنبه 11 اسفند اوساسونا........................................................................................................... ويارئال بارسلونا..................................................................................... اسپورتينگ خيخون گرانادا............................................................................................................... آلاوس سلتاويگو ...................................................................................................... اسپانيول رئال مادريد.......................................................................................... لاس پالماس

جام حذفی انگليس

بازی تكراری مرحله يك هشتم نهايی چهارشنبه 11 اسفند منچسترسيتی.......................................................................................... هادرسفيلد

جام حذفی آلمان

مرحله يك چهارم نهايی سه شنبه 10 اسفند آينتراخت فرانكفورت........................................................................ آرمينيا بيلفلد اشپورت فرويند............................................................................. بوروسيادورتموند چهارشنبه 11 اسفند هامبورگ.......................................................................................... مونشن گلادباخ بايرن مونيخ...................................................................................................... شالكه

جام حذفی ايتاليا

22:00 00:00 00:00 22:00 22:00 00:00 00:00 00:00 23:30 21:00 23:15 21:00 23:15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.