برنامه فوتبال ساحلي در انتخابي جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رقابتهاي قهرماني فوتبال ســاحلي آسيا با حضور 13 تيم در سه گروه از 1۴ تا 21 اســفندماه در ترنگانو مالزي برگزار ميشــود و تيم ملي فوتبال ساحلي كشــورمان در گروه A با تيمهاي بحرين، چين، مالزي و افغانستان همگروه است.

گروه B مســابقات شامل كشورهاي عمان، لبنان، ازبكستان و تايلند و گروه C شامل كشورهاي ژاپن، امارات، عراق و قطر خواهد بود. بر اين اساس برنامه بازيهاي مســابقات گروه A كه تيم ملي فوتبال كشــورمان در آن با حريفان به رقابت ميپردازد به شرح زير است:

بازيهاي مرحله گروهي: یكشنبه 15 اسفند

مالزي ....... ايران، ساعت 11:30 دوشنبه 16 اسفند ....... افغانستان، ساعت 13 سه شنبه 17 اسفند چين ............. ايران، ساعت 13 ايران ايران

چهارشنبه 18 اسفند

........... بحرين، ساعت 13 جمعه 20 اسفند نيمه نهايي، براساس جايگاه تيمها در جدول گروهي دو بازي برگزار ميشود بازي اول...................... ساعت ۹:30 بازي دوم.................. ساعت 11:30

شنبه 21 اسفند

ردهبندي...................... ساعت ۹:30 فينال ....................... ساعت 11:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.