طاهري: آمادگي براي تغيير در سپاهان را داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جلسه هيات مديره باشگاه سپاهان برگزار شد و هيچ تغييري در كادرفني به وجود نيامد. البته اين حمايتها به خاطر اين اســت كه سپاهان بتواند در شهرآورد اصفهان به موفقيت برسد. محسن طاهري مديرعامل باشگاه سپاهان در رابطه با جلسه ميگويد: «در اين جلسه موضوعات و مباحث مختلفي در مورد باشگاه و تيمهاي مختلف ورزشيمان مطرح و تصميماتي اتخاذ شــد. در مورد تيم بزرگسالان با توجه به هزينههاي انجام شده انتظار هيات مديره باشگاه، كارخانه فولاد مباركه و جامعه هواداران اين بود كه سپاهان بتواند با تغييراتي كه حاصل شده در جايگاه بهتري قرار بگيرد و شخصيت مدعي بودن خود را حفظ كند كه متاسفانه تاكنون اين اتفاق نيفتاده.» طاهري با اشاره به آمادگي باشگاه براي تغيير هم ادامه ميدهد: «در گام اول اميدواريم در بازي بعديمان كه شهرآورد اصفهان است، نتايج قبلي جبران شود و مجددا بتوانيم نوار موفقيتهايمان را آغاز كنيم اما هر لحظه كه احساس كنيم براي بهتر شدن وضعيت نياز به تغيير باشد آمادگي براي اين تغييرات از كوچكترين تا بزرگترين عضو تيم را داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.