لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش به مجلس رفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حجت الاســلام والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري روز سهشنبه طي نامهاي به علي لاريجاني رييس مجلس شــوراي اســلامي، لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان را طي تشريفات قانوني تقديم مجلس كرد. لايحه اهــداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه داراي 9 ماده و چهار تبصره اســت به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان در جلســه دهم بهمن ماه 1395 هيات وزيران تصويب شــده بــود. در مقدمه توجيهي لايحه اهــداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان آمده اســت: « با عنايت بــه حكم ماده واحده قانون تبديل سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان – مصوب 1389- مبني بر ادغام ســازمانهاي مذكور با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات و تشكيل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت انجــام اصلاحات قانوني لازم در مقررات مربوط، اين لايحه طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.