هندرسون به بازي آرسنال هم نميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جوردن هندرســون كاپيتان ليورپول در ايــن بازي به دليــل مصدوميت حضور نداشت و به گفته يورگن كلوپ ممكن است هافبك تيم ملي انگليس به بازي با آرسنال هم نرســد. اين بازيكن 26 ساله در جريان تمرين آســيب ديد و كلــوپ گفت: «فكر ميكنم براي بــازي آنفيلد آمادگي لازم را به دســت نياورد. اينطور به نظر ميرسد اما بايد ببينيم.»

ليورپــول در اين بــازي دژان لوورن و دانيل اســتوريج را هم در اختيار نداشت و كلوپ اميدوار اســت در بازيهاي آتي تيم كاملي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.