لك و خلعت از بازي با استقلال محروم شدند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

2 ستاره ســايپا به دليل محروميت نميتوانند برابر استقلال در هفته بيست و چهارم ليگ برتر به ميدان بروند.

حامد لك كه اين روزها در بهترين فرم ممكن قرار دارد و در نيمفصل دوم موفق شده در مجموع 8 بازي 6 كلين شيت به ثبت برساند، با دريافت كارت زرد در اواخر بازي با تراكتورســازي 3 كارته شــد و بازي با استقلال را از دست داد.

همچنين محمدرضا خلعتبري هم كه در نيمفصل دوم با سايپا قرارداد امضــا كرده، با دريافت كارت زرد نميتواند برابر اســتقلال بازي كند و اين خبر خوبي براي عليرضا منصوريان محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.