عزتاللهي: اوفا يك توپ آورد، گل زد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي پيدا كند.

عزتاللهي در نخســتين بازي رسمي خــود براي اين تيم روســي در مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي اين كشور از ابتدا برابر اوفــا به ميدان رفت. ديــدار تيمهاي آنژي ماخاچ كالا و اوفا با نتيجه يك بر صفر به سود اوفا به اتمام رسيد. عزتاللهي درباره اين بازي ميگويد: «بيشــتر دقايق بازي از حريف بهتر بوديم اما موقعيتهاي ما تبديل به گل نشــد. نميدانم چــرا اما حريف يك توپ سمت دروازه ما آورد و يك گل به ثمر رساند. اگر دقت ميكرديم ميتوانستيم اوفا را شكســت بدهيم و به نيمه نهايي صعود كنيم اما حيف كه در اين راه موفق نبوديم.»

عزتاللهي درباره بازي در ليگ روسيه نيز ميگويد: «دوشنبه با روبين كازان بازي داريم. ليگ روسيه بعد از چند ماه تعطيلي دوباره از سر گرفته شده و ما هم با توجه به حضور در جام حذفي، بازي مان را ديرتر از ساير تيمها انجام ميدهيم. اميدوارم بتوانيم روبين كازان را شكست بدهيم و در جدول صعود كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.