طارمي پنجم شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

مهــدي طارمي كه موفق شــد در ديدار مقابــل الوحــده 2 گل از 3 گل تيمش را به ثمر برســاند با كسب ‪/8 6‬امتياز در رده پنجم بهتريــن بازيكنان در هفته دوم ليگ قهرمانان آســيا قرار گرفت و ســونگ از تيم اولســان هيونداي كره جنوبي با كســب ‪/9 2‬امتياز در صدر جدول بهترينها ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.