پايان كار حدادي در ليگ چين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بســكتبال سيچوان با قبول سومين شكستش در مرحله يكچهارم پاياني ليگ چين از دور رقابتها كنار رفت. ســيچوان مدافع عنوان قهرماني ليگ چين در سومين ديدارش در مرحله پليآف برابر گواندونگ 119 بر 9۷ تن به شكســت داد و با قبول ســومين باخت از رسيدن به نيمه نهايي ليگ بازماند. حامد حدادي كه در بازي قبلي براي ســيچوآن به ميدان نرفته بود، در اين مســابقه 36 دقيقه و 39 ثانيه بــازي كرد و 11 امتياز، 12 ريباند، 2 پاس منجر به گل و يك بلاكشات به نام خودش ثبت كرد.

اسكي صحرانوردي قهرماني جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.