بازيكن آمريكايي شهرداري اراك از ايران رفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيكن آمريكايي تيم بسكتبال شهرداري اراك پس از درگيريهاي به وجود آمده در ديدار با نفت، ايران را ترك كرد. كوانتين هاسلي، بازيكن آمريكايي تيم بسكتبال شهرداري اراك كه در فصل جاري يكي از خارجيهاي خوب ليگ محســوب ميشد، از اين تيم جدا شد و ايران را ترك كرد. هاسلي در ديدار با نفت آبادان يكي از بازيكناني بود كه در درگيري به وجود آمده نقش داشت و با حكم كميته انضباطي 5 ميليون تومان جريمه شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.