كريك از فوتبال كنارهگيري ميكند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مايكل كريك گفته كه اگر قراردادش با منچستريونايتد تمديد نشود، از فوتبال كنارهگيري خواهد كرد. اين بازيكن 11 سال است در منچستريونايتد بازي ميكند. اين هافبك 35ســاله همچنين گفته كه با ژوزه مورينيو درباره تمديــد قراردادش صحبت نكرده اســت: «من زياد با او صحبت نكردهام. روشــن است كه اين اتفاق بايــد زماني روي دهــد. تصور ميكردم زودتر اين اتفاق روي بدهد اما من در اين زمينه نگراني ندارم.»

منچســتريونايتد قصــد دارد بــراي 11 ســال حضور اين بازيكن در باشگاه، مسابقهاي دوستانه در خردادماه ترتيب بدهد. اين بازي در 14 خرداد برگزار خواهد شد و در آن كريك در تيمي بازي خواهد كرد كه متشكل از بازيكناني اســت كه در ســال 2008 در منچستريونايتد توانســتند ليگ برتر و ليگ قهرمانان را فتح كنند. در تيم منچســتريونايتد 2008، ادوين فاندرســار، گري نويل، ريو فرديناند، پل اسكولز و رايان گيگز بازي خواهند كرد. در تيم ديگر ستارگان ديگري حضور دارند و تا حال حاضر مشــخص شده كه فرانك لمپارد، استيون جرارد و مايكل اوون در آن حضور خواهند داشت.

تمام درآمد اين بازي به موسسه خيريه مايكل كريك اختصاص خواهد يافت. اين موسســه در منچستر و نيوكاســل واقع شده و هدف آن كمك به افراد جوان است.

كريك 35 ســاله كاپيتان دوم يونايتد است. او 443 بازي براي اين تيم انجام داده و 24 گل هم برايشان به ثمر رسانده است. كريك در سال 2006 بــا قراردادي به ارزش 6/18 ميليون پوند از تاتنهام به يونايتد پيوســت. او با اين تيم پنج بار در ليگ برتر، يك بار در جام حذفي، دو بار در جام اتحاديه، يك بار در ليگ قهرمانان و يك بار هم در جام باشــگاههاي جهان توانســته قهرمان شود.

قرارداد او در پايان فصل منقضي ميشود ولي او همچنان بخشي كليدي از تيم مورينيو است. مورينيو پيشتر گفته بود ناراحت است كه زودتر مربي كريك نشده است.

كريك كه 34 بازي براي انگليس انجام داده ميگويد: «اينكه 11 ســال براي بزرگترين باشــگاه فوتبال دنيا بازي كنيد چيزي است كه بايد بسيار به آن افتخار كنيد. مايه افتخار من اســت كه براي من بازي دوســتانه ترتيب ميدهنــد. اين بازي براي من و خانوادهام خيلي خاص خواهد بود و اميدوارم كه روزي بهيادماندني شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.