رقابت نامزدهاي جانشيني لوييس انريكه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

استاديوم سانچسپيسخوان ميزبان ديدار سويا با اتلتيك بيلبائو بود كه علاوه بر جذابيتهاي معمول ديدار اين دو تيم بزرگ فوتبال اسپانيا يك نكته ديگر هم داشت و آن تقابل دو مربي بود كه نسبت به ديگران شــانس بيشتري براي كار در بارســلونا در فصل آينــده دارند. لوييس انريكه چهارشــنبه شــب اعلام كرد در پايان فصل از بارسلونا ميرود.

خورخه سامپائولي مربي آرژانتيني ســويا عنصــري محبــوب در اين تيم شــده كه بــا توجه به وضعيــت تيم و فوتبــال زيبايي كه ارائــه ميكند، قابل درك است. او شــيلي را براي نخستين بار قهرمان آمريــكاي جنوبي كرد و در جشــن صدســالگي كوپا آمريكا از اين عنوان دفاع كرد.

شــايد ارتباط ليونل مسي با او در انتصابش به عنوان مربي بارسلونا نقش داشته باشد.

ارنســتو والورده هم بازيكن سابق بارسلونا بوده و از آنجا كه تا آخر فصل با بيلبائو قرارداد دارد، شايد شرايط بهتري براي رفتن به نوكمپ داشته باشد.

از طرف ديگر، به نظر ميرســد لوييس انريكه تمايل دارد دستيارش، خوان كارلوس اونســوئه هدايت تيم را به دســت بگيرد. همچنين روزنامه بارســلونايي ال مونــدو دپورتيــوو در فهرســت مربيهــاي مــورد نظر بارسلونا از ماسيميليانو آلگري مربي يوونتوس، رونالد كومان مربي اورتون و يورگن كلوپ مربي ليورپول هم نام برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.