كاناوارو: فلايني را براي تيانجين نخواستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

فابيو كانــاوارو، مربي تيانجين كوانجيان چيــن گفته كه خريد مروانــه فلايني به اين باشگاه پيشنهاد شده بود اما او اين پيشنهاد را رد كرد. اين هافبك منچستريونايتد بهتازگي قراردادش را يك سال ديگر تمديد كرده است و به اين ترتيب تا تابستان 2018 قرارداد دارد امــا او از ماه اكتبر تاكنون تنها در ســه بازي ليگ برتر در تركيب ثابت به ميدان رفته است.

فلايني در ماه دسامبر، پس از اشتباهي كه در بازي در خانه اورتون مرتكب شــد از سوي هواداران هو شد. ژوزه مورينيو سپس از اين بازيكن 29ساله حمايت كرد. كاناوارو كه در تابســتان اخير مربي تيانجين شده است، ميگويد: «او را به من پيشنهاد دادند اما من به مدير برنامه او گفتم كه به دنبال بازيكني با مشخصات متفاوت از او هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.